Theta

24h

7d

30d

Theta

24h

7d

30d

Query Historical Price
Spot

1-0 of 0 rows

Price Chart

Theta (THETA)

SK Won (KRW)

1,115.00 KRW
down arrow

4.20%

$720,713
up arrow

60.52%

Theta (THETA)

Tether (USDT)

0.83 USDT
down arrow

5.12%

$82,118
up arrow

20.20%

Theta (THETA)

US Dollar (USD)

0.84 USD
down arrow

4.42%

$25,627
down arrow

18.14%

Theta (THETA)

Tether (USDT)

0.83 USDT
down arrow

5.26%

$21,483
up arrow

41.80%

Theta (THETA)

Tether (USDT)

0.83 USDT
down arrow

5.13%

$2,106
down arrow

46.51%

Theta (THETA)

US Dollar (USD)

0.83 USD
down arrow

5.15%

$816
down arrow

3.01%

Theta (THETA)

Bitcoin (BTC)

0.0000314 BTC
down arrow

1.49%

$809
down arrow

58.70%

Theta (THETA)

Bitcoin (BTC)

0.0000000 BTC

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

BUSD (BUSD)

0.0000000 BUSD

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Ethereum (ETH)

0.0000000 ETH

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Euro (EUR)

0.0000000 EUR

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Tether (USDT)

0.0000000 USDT

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Tether (USDT)

0.0000000 USDT

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Ethereum (ETH)

0.0000000 ETH

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Tether (USDT)

0.0000000 USDT

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Bitcoin (BTC)

0.0000000 BTC

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

USD Coin (USDC)

0.0000000 USDC

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Tether (USDT)

0.0000000 USDT

0.00%

$0

0.00%

Theta (THETA)

Binance Coin (BNB)

0.0000000 BNB

0.00%

$0

0.00%

1-19 of 19 rows