Theta

24h

7d

30d

Theta

24h

7d

30d

Query Historical Price

ICO Data

ICO Price

$0.13000000

ROI

4%

ROI

08/01/2018

ICO Amount raised (estimated)

$20,000,000